Stadsdelen Nowa Huta

Nowa Huta (ordagrant Nya Stålverket) är ett distrikt i staden Krakow som skapades i slutet av 40-talet under den socialistiska regeringen i Polen. I början var Nowa Huta tänkt som en separat stad med ett järnvärk och ett bostadsområde för lokala arbetare. I staden bodde fram till 200 000 personer varav de flesta var jordbrukare som flyttade dit med hela familjerna för att bli anställda som arbetare i stålverket. 1954 öppnades stadens stålverk (Vladimir Lenins stålverk). Läs mer...

Stålverket anställde fram till 40 000 personer.

Nowa Huta borde vara en stalinistisk idealstad utan Gud så statsmakten gav ingen tillåtelse att bygga en katolsk kyrka i staden. Andå skapade Huta-borna en kyrka i strid mot bestämmelserna. Kyrkan fick namnet Arka Pana (Herrens ark) pga dess utseende. Idag är den en av de största attraktionerna i stadsdelen.

Större del av Nowa Huta-borna var verksamma i den oppositionella fackföreningen Solidarność (Solidaritet) vilket förde till flera demonstrationer i distriktet. Efter statsskicktets ändring 1989 fick stålverket nytt namn – T. Sendzimiras stålverk.

Idag är Nowa Huta Krakows stadsdel och samtidigt en av Krakows största attraktionerna. Allt flera turister är intresserade av det ovanliga distriktet och dess historia. Därför också erbjuder vi turer till Nowa Huta med en svensktalande guide då ni får se de viktigaste platserna i hela Nowa Huta samt får fika i ett stalinistiskt kafé.